Neem deel aan het congres in Gent met je eigen poster!

Ben je trots op een behandeling van een bijzonder patiënt, een ingewikkelde constructie of een mooi resultaat met foto’s voor en na? Heb je een razend interessante statistische verwerking van patiëntengegevens of deed je een verrassende ontdekking na een enquête bij je patiënten?

Stuur ons je poster! Geselecteerde inzendingen worden voorgesteld op het VVT-congres, en de drie beste keuzes worden bekroond met 1.500 euro.

Vóór 15 februari 2022

Inhoudelijke richtlijnen

Wie kan aan de postersessie deelnemen?

Alle tandartsen, jong of oud, pas afgestudeerd, studenten uit het stagejaar of reeds jaren actief in de praktijk, zowel academici als practici.
Ook mondhygiënisten kunnen in samenwerking met een tandarts een poster inzenden.
Enige voorwaarde: ingeschreven zijn voor het congres.

Welke onderwerpen of thema’s kunnen er aan bod komen?

Maak een poster in een van volgende categorieën: een eerste categorie waarin wetenschappelijk werk aan bod komt en een tweede waarin case­reports of gevallen­studies worden voorgesteld.

In welke taal kan een poster gemaakt worden?

Alleen Nederlandstalige inzendingen zullen worden beoordeeld.

Kan een doctoraatsonderzoek in aanmerking komen om een poster te maken?

Wetenschappelijk werk dat nog niet eerder werd gepubliceerd of dat in het verlopen jaar op een internationaal congres werd voorgesteld, kan in het Nederlands gebracht worden (bij voorkeur met een duidelijke boodschap naar de algemene tandarts en een directe klinische relevantie). Duidelijk vermelden indien het over een vertaling gaat.

Praktische richtlijnen

Klik op het voorbeeld voor een grotere versie.

Wat komt er op de poster?

 1. De titel mag uit maximaal 10 woorden bestaan.
 2. De namen van de auteurs zet je allemaal in hoofdletters. Zet een * achter de naam van de persoon die de poster presenteert.
 3. Vermeld je universiteit, instelling of groepspraktijk.
 4. Zet kort het doel van je onderzoek of gevalsstudie uiteen.
Ik maak een wetenschappelijke poster:
 1. Voorzie uitleg over je materiaal en methode.
 2. Je resultaat bevat de nodige data en statistiek.
 3. Onderlijn de conclusie.
 4. Vermeld de naam van het ondersteunend fonds.
Ik maak een gevallenstudie:
 1. Verantwoord je behandelkeuze.
 2. Omschrijf de gevolgde behandeling.
 3. Bespreek het resultaat met aandacht voor klinische reflectie.
 4. Vermeld het lab of een eventuele samenwerking met …

Indien je een gevallenstudie wenst te brengen, vraag hiervoor zeker de toestemming aan de patiënt en laat hem dit ook schriftelijk bevestigen zodat de gegevens of foto’s mogen gepubliceerd worden.

Kunnen meerdere inzendingen per deelnemer en kan er samengewerkt worden?

Ja, de inzendingen zijn in principe onbeperkt en het is misschien een unieke gelegenheid om in samenwerkingsverband met collegae iets naar voren te brengen, als coauteur.

Wanneer worden de inzendingen verwacht?

Ten laatste op 15 februari 2022 verwachten we alle inzendingen.

 • Per post:
  VVT­-congressecretariaat,
  Vrijheidslaan 61,
  1081 Brussel

Vergeet zeker niet je contactgegevens te vermelden, en bij voorkeur ook je e-mailadres.

Bijlagen met foto’s of rx kunnen worden toegevoegd, teneinde duidelijkheid te geven over de inhoud van de poster.

Geselecteerde deelnemers worden rond begin maart op de hoogte gebracht van hun selectie.

Beoordeling

Een gemengde jury, bestaande uit 50% practici en 50% academici, zal oordelen over alle ingekomen voorstellen. De auteurs van de geselecteerde posters worden rond 15 februari verwittigd. Richtlijnen omtrent de juiste grootte en afmetingen van de poster en alle nodige instructies voor het afleveren zullen dan meegedeeld worden.

Alle posters die door de preselectie komen, worden voorgesteld tijdens het congres. Daar worden ze alle­maal beoordeeld door twee jury’s.

 • De eerste jury bestaat uit deelnemers aan het congres. Zij kiezen twee winnende posters: één wetenschappelijke studie en één gevallenstudie.
 • De tweede jury bestaat uit leden van de wetenschappelijke congrescommissie. Zij kiezen één poster.

Elk van de 3 beste keuzes wordt met 1.500,00 euro bekroond.

Laat je inspireren door de winnaars van de posterpresentatie in 2017!

Klik op het voorbeeld voor een grotere versie.