Spreker Gert Stel

Gert Stel

dr.

Dr. Gert Stel (1962) is in 1986 afgestudeerd als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in Nederland. Tot aan de eerste sluiting van de opleiding Tandheelkunde in Groningen was hij docent op de afdeling Kindertandheelkunde. In 1992 promoveerde hij (dr. med. dent, cum laude) aan de Bayerische Julius Maximilians Universität in Würzburg, Bondsrepubliek Duitsland.

Na zijn afstuderen als tandarts hebben de bijzondere zorggroepen altijd zijn aandacht gehad. Hij is oud-voorzitter van zowel de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) als de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd).

Op dit moment is hij raadgevend tandarts bij Centrum voor Tandzorg in ’s-Hertogenbosch, Nederland. Zijn klinische focus ligt daar op de behandeling van angstige kinderen en volwassenen, mensen met een beperking en kwetsbare ouderen.

Daarnaast is hij beleidsadviseur op het gebied van scholing en kwaliteit. Hij heeft veel bij- en nascholing verzorgd op het gebied van de kinder- en/of preventieve tandheelkunde en is nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van post-initiële (preventieve) tandheelkundige bij- en nascholing.