Spreker Yannick Spaey

Yannick Spaey

dr.

Dr. Yannick Spaey, geboren op 17 december 1974 te Kortrijk, behaalde in 2006 zijn erkenning als MKA-chirurg, na een opleiding onder enerzijds dr. C De Clercq te Brugge en anderzijds prof. Schoenaers te Leuven.

Hij is diensthoofd van de dienst MKA-chirurgie in het Maria Ziekenhuis te Pelt en daar tevens stagemeester MKA. Daarnaast is hij consulent MKA in het UZ te Leuven.

Zijn interessegebieden zijn, naast de algemene MKA-chirurgie, de orthognatische chirurgie en de behandeling van huidkanker in het aangezicht.

Sinds 2014 is hij zich gaan toeleggen op het gebruik van L-PRF/I-PRF in de MKA en in de wondheling in het algemeen.