Spreker Peter De Coster

Peter De Coster

prof. dr.

Prof. dr. Peter De Coster is hoofddocent in de reconstructieve tandheelkunde aan de vakgroep Mondgezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Hij promoveerde tot licentiaat in de tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Gent en tot doctor in de tandheelkunde aan UGent op het proefschrift ‘Orofacial and Dental Anomalies in Heritable Collagen and Fibrillin disorders’.

Zijn onderwijsopdracht omvat de indirecte restauratieve tandheelkunde (vaste prothetiek; kroon- en brugwerk) en toegepaste orale biologie in de opleiding tot Bachelor en Master of Science in de tandheelkunde, en complexe reconstructieve orale rehabilitatie aan de Master Of Science in Advanced Dentistry, Track Reconstructive Dentistry (driejarige specialisatie) aan de UGent. Hij is voorzitter van de examencommissie en inrichter van de permanente vorming voor hogervermelde specialisatieopleiding.

Op vlak van research is hij voormalig beurshouder van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) Vlaanderen, staflid van de Paecamed onderzoeksgroep aan UGent, en is promotor en copromotor van meerdere doctoraten (PhD) en masterthesissen. Zijn onderzoekslijnen in samenwerking met interne en externe academische afdelingen omvatten onder meer de fysische en optische eigenschappen van de nieuwe generatie translucente en ultrastructureel gemodifieerde zirconia, en de 3D fit van full coverage restauraties verkregen via digitale workflow, en orale tissue engineering via bioactieve cementen.

Hij is auteur en coauteur van bijdragen in meerdere handboeken en meer dan 60 nationale en internationale wetenschappelijke artikels, en is reviewer voor vijf A1 journals. Op basis van zijn expertise is hij een veelgevraagd spreker op nationale en internationale cursussen en symposia met de focus op diagnostiek, behandelplanning en interdisciplinaire coördinatie van casussen voor complexe restauratief-prothetische rehabilitatie.

Prof. dr. Peter De Coster neemt samen met dr. Marco Gresnigt, dr. Ventseslav Stankov en Jan Berghmans deel aan een interactieve sessie Behandelplanning: ‘Battle of concepts’.