Spreker Roos Jansåker

Ann-Marie Roos-Jansåker

prof. dr.

Ann-Marie Roos-Jansåker is algemeen tandarts en dr. in de parodontologie.

Ze is voormalig voorzitter van de Zweedse vereniging voor parodontologie en implantologie.

Anne-Marie werkt momenteel als senior consultant en doet, in samenwerking met verschillende universiteiten, onderzoek naar peri-implantitis en parodontitis. De publicatie van haar thesis met de titel ‘Long-time follow-up of dental implants and treatment of peri-implantitis’ in 2007 leverde haar veel internationale aandacht op, omdat peri-implantitis toen nog niet zo gekend was. Ze heeft speciale interesse in de manier waarop onze professionele benadering zijn weerslag heeft op de patiënt en op ons vermogen om de patiënt aan te zetten tot een gedragsverandering.

Ze geeft elk jaar lezingen, zowel in thuisland Zweden als in het buitenland.