Regeneratieve parodontale chirurgie: hoe ver kunnen we gaan?

Spreker Aslan Serhat

Recente ontwikkelingen in het veld van regeneratie stellen de clinicus in staat minimaal invasieve, patiëntvriendelijke behandelingen uit te voeren. Procedures voor het behoud van tanden binnen de regeneratieve parodontale chirurgie werden de afgelopen 20 jaar uitvoerig besproken.

Innovatieve technieken en gesofisticeerde flap-designs hebben het klinische resultaat verbeterd en het ziektecijfer onder patiënten verminderd. Succes bij regeneratieve parodontale chirurgie op korte of lange termijn wordt erg beïnvloed door verschillende factoren, waarvan velen controleerbaar zijn. Jammer genoeg is de clinicus ook verantwoordelijk voor de niet-controleerbare factoren. Wanneer we focussen op de details van de chirurgische procedures krijgen we een duidelijk voordeel, maar we mogen de clinicus en de patiënt-georiënteerde verzorging van de operatiewonde in de vroege en latere fasen van de wondgenezing niet onderschatten.

Deze presentatie heeft als doel grote en kleine factoren die aan parodontale regeneratieve chirurgie bijdragen te benadrukken, om de limieten te verduidelijken door een historisch overzicht te geven van de reconstructie van het parodontium.

Voertaal: Engels

10 AE in deelgebied 6
Erkenningsnummer: 21025292

Grensverleggende endodontie: back to our roots

Spreker Jan Berghmans

In het licht van de alarmerende cijfers i.v.m. de universele prevalentie van peri-implantitis swingt de therapeutische pendel terug naar de plek die hij eigenlijk nooit had hoeven te verlaten t.t.z. het maximaal vrijwaren van tand- en botweefsel.

In deze lezing wordt een overzicht gegeven van wat moderne endodontie kan betekenen ivm deze missie: van vitale of pulpasparende technieken over klassieke wortelkanaalbehandelingen, apicale microheelkunde naar revascularisatie of revitalisatie.

Geen aanéénschakeling van heroïsche toevalstreffers, maar wetenschappelijk onderbouwde en gedocumenteerde casuïstiek die illustreert hoe endodontie eigenlijk altijd al paste in het paradigma van grensverleggende tandheelkunde met natuurlijke gebitselementen. Het publiek verwerft doorheen de lezing inzicht in de belangrijkste prognostische predictors van succesvol klinisch handelen en het onderscheid tussen mythe en wetenschap.

10 AE in deelgebied 4
Erkenningsnummer: 21025632

Wanneer implantaten je voorkeursbehandeling worden

Spreker Vedrana Braut

Deze lezing overloopt systematisch de besluitvorming en richtlijnen bij evidencebased prothetiek in verschillende indicaties voor implantaatbehandeling, gevolgd door gedetailleerde klinische voorbeelden.

  1. Implantaatbehandeling bij de partieel edentate patiënt – schroef versus cement verankerde oplossingen
  2. Implantaatbehandeling bij de volledig edentate patiënt – vaste versus uitneembare implantaatconstructies
  3. Belastingsprotocollen in de implantaatprothetiek

Voertaal: Engels

10 AE in deelgebied 6
Erkenningsnummer: 21025650

Een evidencebased benadering van esthetisch veeleisende casussen

Spreker Vedrana Braut

De lezing overloopt indicatie-gerelateerde specifieke protocollen in de esthetische zone.

  1. Implantaatgedragen restauraties in de esthetische zone: de basisprincipes voor een succesvol resultaat
  2. De manipulatie van zacht weefsel met tijdelijke voorzieningen: het creëren van het emergentieprofiel met de dynamic compressietechniek; voorwaarden en stap-voor-stap richtlijnen

Voertaal: Engels

10 AE in deelgebied 7
Erkenningsnummer: 21025654

Nieuwe trends in de orthodontie

De orthodontische praktijk is voortdurend in verandering. Meer en meer volwassenen zijn geïnteresseerd in een orthodontische behandeling, wat dikwijls een meer complexe casus en de nood aan een multidisciplinaire benadering met zich meebrengt.

Technieken zoals botverankering, tandtransplantatie of doorzichtige beugels zullen besproken worden, met speciale aandacht voor de diagnose en symptomen.

Het recente onderzoek komt aan bod met als doel de zorgverlener een overzicht aan te bieden van het beschikbare bewijsmateriaal dat de klinische toepassingen van deze behandelingsmogelijkheden ondersteunt.

Voertaal: Engels

10 AE in deelgebied 5
Erkenningsnummer: 21025647

Groeibeïnvloeding door middel van orthopedische tractie op botankers

Veel malocclusies zijn het gevolg van een hypoplasie (klasse II) of hyperplasie (klasse III) van de onderkaak. Daarom wordt nog steeds gezocht naar orthopedische behandelingen waarmee de groei van boven- en onderkaak beter op elkaar worden afgestemd.

Botverankering door middel van gemodificeerde osteosyntheseplaatjes in titanium kan voor intermaxillaire tractie worden gebruikt. Voor de behandeling van de klasse III-groei, gekenmerkt door een terugliggend middengezicht en een te prominente kin, kan bilateraal een elastiekje worden bevestigd tussen een botanker op de crista infra-zygomatica in de bovenkaak en mesiaal van de hoektand in de onderkaak. Door tractie op de suturen wordt de groei van het middengezicht gestimuleerd en de voorwaartse verplaatsing van de kin afgeremd en dit door remodeling ter hoogte van de kaakhoek en het kaakgewricht. Dit resulteert niet alleen in een verbetering van de occlusie maar ook van de faciale esthetiek.

Superposities van CBCT’s voor en na orthopedische tractie door middel van botankers tonen duidelijk aan dat de groeiveranderingen meer dan dubbel zo groot zijn in vergelijking met de resultaten van behandeling met maskers van Delaire. Daarenboven is de medewerking van de patiënten veel beter gezien geen extra-orale beugel nodig is.

10 AE in deelgebied 5
Erkenningsnummer: 21025653

Complex restauratief-prothetisch herstel

Spreker Peter De Coster

In het laatste decennium zijn met behulp van recent ontwikkelde technologieën onze inzichten in het ontstaan en de evolutie van complexe gevallen van gebitsmutilatie gevoelig verdiept. Het tijdig herkennen en begrijpen van onderliggende mutilerende processen is een eerste – en misschien wel de belangrijkste – stap in het ontwikkelen van een aangepast behandelplan.

In bepaalde gevallen kan deze mutilatie echter zo ver gevorderd zijn dat voor een duurzame orale rehabilitatie een groot deel – zo niet alle – van de klinische parameters terug moet worden ingesteld. Hierbij is het belangrijk over een objectief referentiekader te beschikken dat rekening houdt met de esthetische positie van het gebit in het gelaat, maar tevens met de eisen die een normale functie stelt.

Hoewel het integreren van functionele parameters in een hedendaags ‘Smile Design’ frequent een uitdaging blijft, kan deze door een stapsgewijze benadering ingelost worden. Na een gestructureerde analyse van de binnen dit kader verzamelde data is het slechts een kleine stap een mock-up te produceren om het behandelingsresultaat esthetisch te visualiseren en functioneel te testen in de mond, vooraleer over te gaan tot het voorbereiden en vervaardigen van het restauratieve/prothetische werk.

10 AE in deelgebied 7
Erkenningsnummer: 21025633

'Sh*t happens' in de implantologie

Spreker Tom De Wit

Tandimplantaten zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse tandheelkunde. Hoewel dat ze hun nut en kwaliteit meer dan aangetoond hebben, gaat het helaas soms ook mis.

In deze lezing gaan we op zoek naar de mogelijke problemen en complicaties die we kunnen tegenkomen in een behandeling met tandimplantaten en suprastructuren. Soms ligt de oorzaak buiten de controle van de behandelaar of patiënt. Zo zijn implantaten en suprastructuren onderhevig aan mechanische belasting, wat slijtage kan veroorzaken. Andere keren kunnen we de problemen terugkoppelen aan de planning of behandeling zelf dan wel naar de patiënt in kwestie. Het belang van een goede voorbereiding en planning als team wordt hier vaak onderschat.

We bekijken de mogelijke oorzaken en evenzeer of en hoe je het kan oplossen of voorkomen om zo in de eigen praktijk mogelijke complicaties of fouten mee te helpen voorkomen.

10 AE in deelgebied 6
Erkenningsnummer: 21025623

Een update in de acute tandheelkunde

Spreker Leander Dubois

Tandheelkunde is in zijn algemeenheid een vak wat zich redelijk laat plannen. Toch zijn er ook binnen de tandheelkunde omstandigheden te bedenken waarbij de nood hoog is. Denk hierbij aan een uitgeslagen gebitselement, een fors abces of een nabloeding. Als deze patiënten tijdens kantooruren zich presenteren dan kan er vaak laagdrempelig overleg plaatsvinden met een collega in de praktijk, maar in de avond en nacht wordt dat snel anders. Tijd om uitgebreid bij te lezen is er vaak ook niet. En wat te doen als er zich meerdere patiënten tegelijk aandienen? Dan moeten er ook keuzes gemaakt worden. Wat of wie heeft voorrang? Hoe handelt u? Wanneer stuurt u een patiënt in naar de kaakchirurg?

In een voordracht van anderhalf uur wordt er stil gestaan bij de meest acute tandheelkundige situaties die u tegen kunt komen in de tandheelkundige praktijk. De interactieve voordracht biedt handvatten om de volgende dag direct in de praktijk te kunnen gebruiken.

10 AE in deelgebied 1
Erkenningsnummer: 21025627

Keramische restauraties in het anterieure gebied

Spreker Marco Gresnigt

De lezing omvat het meest recente onderzoek bij partieel indirecte restauraties in het anterieure gebied. De verschillen tussen composiet en keramiek zullen besproken worden alsook de mislukkingen en de oplossingen van deze restauraties.

De lezing is niet enkel wetenschappelijk maar ook klinisch relevant, met klinische casussen, video’s en animaties, die je dagelijkse praktijkvoering zullen veranderen.

10 AE in deelgebied 4
Erkenningsnummer: 21025625

De cantilever etsbrug

Spreker Marco Gresnigt

In deze lezing zal Marco ingaan op het gebruik van cantilever etsbruggen ter vervanging van één element. Er is altijd een afweging tussen meerdere behandelopties: implantaat, uitneembaar of een brug. We hebben recentelijk een nieuwe behandeloptie uitgevonden ter vervanging van een laterale incisief: de contactpunt etsbrug, die getoond zal worden.

De lezing zal bestaan uit een mooie mix van eigen onderzoek en de klinische toepassing.

10 AE in deelgebied 7
Erkenningsnummer: 21025631

Zin!
Over leven in de 21ste eeuw

Spreker Alain Grootaers

Zin! is een nieuwe multimediale voorstelling waarin Alain Grootaers kritische en ontwapenende vragen stelt bij ons dagelijkse leven zoals het is. In Zin! verkent Alain Grootaers met een frisse, humoristische en open blik de mogelijkheden voor uw nieuwe leven.

Deze lezing bevat waardevolle inzichten over een na te streven work-lifebalans, een herkenbaar gegeven voor het (stressvolle) beroep van tandarts.

10 AE in deelgebied 2
Erkenningsnummer: 21025655

Digitale technologieën in de prothetiek: hoe ver kunnen we gaan?

Spreker Jan Frederik Güth

Tegenwoordig zijn in de tandheelkundige wereld twee megatrends zichtbaar – de ene is de digitale revolutie in de technologie – de andere is de minimaal invasieve ‘natuurlijke tandheelkunde’. De huidige ontwikkeling gaat veel verder dan intra-orale scanners of de vervaardiging van tandheelkundige restauraties en wordt versneld door nieuwe innovatieve materialen. Voornamelijk monolithische restauraties maken de toegang mogelijk tot een brede waaier aan nieuwe behandelingsstrategieën en ongezien potentieel.  

De lezing bespreekt de toepassing van de huidige technologie, zoals intra-orale scanners, 3D-gezichtsscanners, milling technologie en 3D-printers in combinatie met innovatieve materialen van polymeer en keramiek, en introduceert nieuwe concepten.  

We proberen de vraag te beantwoorden, hoe ver kunnen we gaan? 

Voertaal: Engels

10 AE in deelgebied 7
Erkenningsnummer: 21025639

Digitale technologieën in de prothetiek: hoe ver mogen we gaan?

Spreker Jan Frederik Güth

Digitale technologieën en innovatieve materialen bieden een brede waaier aan nieuwe werkwijzen, behandelingsconcepten en klinische mogelijkheden. 

Wanneer we echter nieuwe materialen en werkwijzen toepassen, moeten we de voordelen begrijpen en deze ook goed afwegen tegenover de beperkingen, om in te schatten wat mogelijk is en een echt voordeel biedt aan onze patiënten. De integratie in onze dagelijkse werk- en leefomgeving is soms een grote uitdaging, alsook de keuze van het beste materiaal voor verschillende symptomen. 

Dus wat zijn de beperkingen en hoe ver mogen we gaan? 

Voertaal: Engels

10 AE in deelgebied 7
Erkenningsnummer: 21025651

Follow-up van parodontale patiënten

Spreker Roos Jansåker

Een vroege diagnose en behandeling van parodontale aandoeningen zijn van doorslaggevend belang om in de toekomst voor de patiënt een meer ingrijpende behandeling, en bijgevolg trauma, te voorkomen. Een goede professionele benadering is van het grootste belang in de zorg.

Tijdens elk tandheelkundig bezoek zou de patiënt advies over de mondgezondheid moeten krijgen. Dit advies kan een kort gezondheidsadvies betreffen bij patiënten met een goede mondgezondheid of een meer diepgaand advies voor patiënten met mondgezondheidsproblemen. Grondige diagnose, risico-inschatting en prognose zijn de basis voor een stabiel behandelingsplan.

Alle patiënten zouden na behandeling voor parodontitis een follow-upprogramma moeten ontvangen. Hiervan is het doel de gezonde nabehandelingscondities in stand te houden of de ontwikkeling te vertragen wanneer de behandeling om de een of andere reden niet succesvol verlopen is.

Voertaal: Engels

10 AE in deelgebied 6
Erkenningsnummer: 21025624

Follow-up van patiënten met implantaten

Spreker Roos Jansåker

Een vroege diagnose en behandeling van peri-implantitis is van doorslaggevend belang om in de toekomst voor de patiënt een meer ingrijpende behandeling, en bijgevolg trauma, te voorkomen. Infecties bij implantaten zijn veelvoorkomend en indien niet behandeld kan dit leiden tot verlies van het implantaat.

Alle patiënten zouden na behandeling voor peri-implantitis een follow-upprogramma moeten ontvangen. Hiervan is het doel een gezonde mondverzorging rondom het implantaat in stand te houden of de ontwikkeling te vertragen wanneer de behandeling om de een of andere reden niet succesvol verlopen is.

Infectiecontrole rond het implantaat kan bemoeilijkt worden door blootliggende draden of veelvuldige reconstructies.

Voertaal: Engels

10 AE in deelgebied 6
Erkenningsnummer: 21025630

Hoe materialen onze behandelingsstrategie kunnen beïnvloeden: tand-ondersteunde restauratie

Spreker Christel Larsson

Onze materiaalkeuze wordt door veel factoren beïnvloed. Is er zoiets als de enige echte juiste keuze van materiaal? De lezing zal een overzicht geven van de materialen waaruit we kunnen kiezen bij de vervaardiging van tand-ondersteunde restauraties. De materialen zullen besproken worden vanuit het perspectief van de materiaaleigenschappen zoals sterkte, optische eigenschappen, fabricagetechnieken, gebruiksgemak, draagcomfort en biocompatibiliteit.

Voertaal: Engels

10 AE in deelgebied 7
Erkenningsnummer: 21025294

Hoe materialen onze behandelingsstrategie kunnen beïnvloeden: implantaat-ondersteunde restauratie

Spreker Christel Larsson

Onze materiaalkeuze wordt door veel factoren beïnvloed. Is er zoiets als de enige echte juiste keuze van materiaal? De lezing zal een overzicht geven van de materialen waaruit we kunnen kiezen bij de vervaardiging van implantaat-ondersteunde restauraties. De materialen zullen besproken worden vanuit het perspectief van de materiaaleigenschappen zoals sterkte, optische eigenschappen, fabricagetechnieken, gebruiksgemak, draagcomfort en biocompatibiliteit.

Voertaal: Engels

10 AE in deelgebied 7
Erkenningsnummer: 21025619

Cardiovasculaire aandoeningen: wat is interessant voor de tandarts?

Al jaren worden associaties gelegd tussen de aanwezigheid van specifieke bacteriën in ons lichaam en atherosclerose. Ook in internationaal onderzoek is een direct verband gelegd tussen mondholtebacteriën betrokken bij parodontitis en uitingen van atherosclerose, zoals verhoogde intima-mediadikte van de carotiden.

De samenwerking tussen tandheelkundige specialisten en hartchirurgen bevindt zich vaak onder de radar. Het is echter zeer belangrijk dat deze relatie optimaal functioneert, bijvoorbeeld bij behandeling van hartkleppathologie. Dr. Martens zal met voorbeelden uit de praktijk deze pathologie verder verdiepen teneinde deze samenwerking verder te optimaliseren.

10 AE in deelgebied 1
Erkenningsnummer: 21025641

L-PRF in de wondzorg

Spreker Yannick Spaey

Tijdens de uiteenzetting zal aan de hand van casussen een duidelijk beeld gegeven worden van de mogelijkheden van L-PRF in de wondheling, zowel in het aangezicht als op andere plaatsen op het lichaam.

10 AE in deelgebied 6
Erkenningsnummer: 21025652

Alternatieven voor implantaten in de esthetische zone

Spreker Venceslav Stankov

Implantaatbehandelingen hebben tegenwoordig bewezen een degelijke en betrouwbare keuze te zijn in tal van klinische situaties. Desalniettemin is een implantaat geen must en hebben andere behandelingsopties ook nog steeds hun waarde.

De focus in deze lezing ligt op het herstellen van de functie en esthetiek met behulp van implantaatalternatieven, zoals een brug, orthodontie, en het behoud van ankylotische tanden. Verschillende behandelingsmodaliteiten worden voorgesteld, met nadruk op de sleutelelementen tot succes.

Voertaal: Engels

10 AE in deelgebied 6
Erkenningsnummer: 21025618

De tandarts en mondhygiënist; een tandem?

Spreker Gert Stel

Nog zeer recent zijn in België de eerste mondhygiënisten afgestudeerd en het mondzorgveld werd meteen disruptief anders. Een nieuwe zorgprofessional treedt toe tot het systeem en claimt een rol in de mondzorg. Daarbij is het de vraag of, en in hoeverre, de samenleving klaar is voor een herijking van bevoegdheden en/of herschikking van taken. Ook kun je je afvragen hoe de taken dan herschikt kunnen worden en of er misschien eerder sprake is van taakdifferentiatie.

In de voordracht worden – met een blik over de grens naar de Nederlandse situatie – een aantal gedachten nader uitgewerkt waarbij er sprake is van eenzelfde koers en waarbij tandarts en mondhygiënist elkaar versterken (en mogelijk een zorgontwikkeling), net als op een tandem, versnellen.

10 AE in deelgebied 2
Erkenningsnummer: 21025634

De assistent … meer dan een rechterhand

Spreker Gert Stel

Het beroep van tandarts is de laatste decennia zorginhoudelijk en organisatorisch zodanig ontwikkeld dat de solowerkende tandarts het steeds moeilijker heeft gekregen.

Een praktijk met meerdere medewerkers is inmiddels zodanig state of the art waarbij ook het ondersteunend personeel een ontwikkeling en professionalisering heeft doorgemaakt.

De assistent is zowel rechterhand als personal assistant van de moderne tandarts op verschillende gebieden maar hoe kan binnen het tandheelkundig team deze rol worden ingevuld? Hoe kan 1 + 1 in de praktijk 3 worden?

10 AE in deelgebied 2
Erkenningsnummer: 21025636

Endodontische microchirurgie als een betrouwbare en voorspelbare behandeloptie

Spreker Olaf Strijbos

Deze chirurgische techniek is door de introductie van de operatiemicroscoop, allerhande fijne instrumentaria, retrograde ultrasone tips en biocompatibele vullingsmaterialen ontzettend geëvolueerd. Het is uitgegroeid tot een behandelingsstrategie die, volgens onderzoeksresultaten, een even grote kans op succes heeft als de conventionele herbehandeling op lange termijn, en zelfs een betere op de korte termijn. Vroeger werd de ‘apexresectie’ beschouwd als een laatste redmiddel, met onvoorspelbare resultaten.

Tegenwoordig is men verplicht, bij een persisterende infectie na een wortelkanaalbehandeling, de patiënt optimaal te informeren en ‘endodontische microchirurgie’ aan te bieden als een volwaardige behandeloptie, naast de conventionele herbehandeling of extractie. Het gebruik van Cone Beam CT helpt ons hierbij de juiste indicatie te stellen en de heling driedimensioneel op te volgen.

10 AE in deelgebied 4
Erkenningsnummer: 21025629

AI in dentomaxillofaciale radiologie: één beeld, veel visies

Artificiële Intelligentie (AI) wordt de laatste jaren toegepast in een breed scala van industrieën, maar vindt nu ook de weg naar de gezondheidszorg. De tandheelkunde vormt geen uitzondering op deze trend. Terwijl echt autonome medische robotsystemen nog ver weg zijn, lijken de voordelen van AI vooral binnen het gebied van de dentomaxillofaciale radiologie veelbelovend. Door hun krachtige mogelijkheden op het gebied van beeldanalyse wordt verwacht dat deze algoritmen zowel de nauwkeurigheid als de doeltreffendheid van tandheelkundige diagnoses en beeldkwaliteit zullen verbeteren.

Toch zijn er nog heel wat obstakels die een routinematige toepassing van AI binnen de praktijk in de weg staan. Is AI gewoon een hype of is dit ondubbelzinnig de toekomst binnen dentomaxillofaciale radiologie?

Tijdens deze lezing worden de vooruitgang en potentiële tandheelkundige toepassingen van AI in de diagnose, behandeling en ziektevoorspelling besproken. Daarnaast worden de huidige barrières, de ethische overwegingen en hun impact op tandartsen aangehaald, met als doel een achtergrond te creëren in dit snel groeiend gebied.

10 AE in deelgebied 1
Erkenningsnummer: 21025293

Wat verschijnt aan de digitale horizon?

We kunnen de toekomst onmogelijk voorspellen, dat heeft Covid-19 maar al te duidelijk gemaakt. Maar we kunnen er ons wel op voorbereiden. Innovaties in hun kinderschoenen ontdekken, digitale trends identificeren, en toekomstige scenario’s plannen zijn een onderdeel van de kunst van de vooruitziendheid.

In deze sessie overloopt Dado Van Peteghem de meest recente trends en toekomstige scenario’s en hun impact op de tandheelkunde om ons te helpen anticiperen op wat aan de digitale horizon zal verschijnen.

10 AE in deelgebied 2
Erkenningsnummer: 21025291

Tips & Tricks met composiet

Spreker Valentin Vervack

Hedendaagse composieten hebben goede eigenschappen qua sterkte en esthetiek. Dat biedt ons de mogelijkheid om na te denken over meer efficiënte technieken en minimaal invasieve procedures om zo de grenzen van directe composietrestauratie te verleggen. Dat veroorzaakt echter ook dat we soms té veel gaan nadenken en bepaalde situaties onnodig ingewikkeld maken. Directe composieten kunnen daarom moeilijk en tijdrovend worden, vaak resulterend in een ondermaatse restauratie.

In deze lezing wordt een overzicht gegeven van haalbare technieken die je alledaagse composietrestauraties zullen vergemakkelijken. Eenvoudige methodes met een lage leercurve zijn de sleutel tot efficiënte, alledaagse tandheelkunde en zijn nodig om het plezier in ons beroep te behouden.

Er zullen klinische situaties getoond worden als basis voor de introductie tot deze concepten met als doel een nieuwe manier van denken in moeilijke(re) situaties te laten zien.

10 AE in deelgebied 4
Erkenningsnummer: 21025635

Behandelplanning: ‘Battle of Concepts’

Interactieve Sessie

Behandelplanning is de omschrijving van specifieke ondersteunende, preventieve en/of curatieve handelingen, die (bij voorkeur in het kader van een zorgplan) in een relatief korte periode worden verricht om specifieke problemen op te lossen of te voorkomen. Verschillende vragen kunnen hierbij ontstaan:

  • Waarom wordt een interventie geadviseerd?
  • Op welke wijze wordt de behandeling uitgevoerd?
  • Wat zijn de korte en langetermijneffecten van de behandeling?

Onder clinici kan discussie zijn inzake behandelplanning per casus. Dit kan afhangen van de opleiding (is de behandelaar meer chirurgische dan wel prothetisch opgeleid), de ervaring van de behandelaar en de wetenschappelijke literatuur.

In deze interactieve sessies zullen de 4 sprekers onder leiding van de moderatoren een aantal casussen bespreken. Aan ieder van hen zal gevraagd worden waarom zij voor een bepaalde casus kiezen voor de voorgestelde behandeling, rekening houdend met de wens van patiënt. Verschillende prothetische voorstellen zullen afzonderlijk onder loep worden genomen.

De input van het publiek zal worden gevraagd.

Voertaal: Engels

10 AE in deelgebied 7
Erkenningsnummer: 21027105